Hoa Tiên Paradise

XUAN THANH GOLF & RESORT

Giới Thiệu Chung

Trong thời gian gần đây ở Hà Tĩnh, sân golf Xuân Thành đã được cấp phép xây dựng, cho tới hiện nay là dự án golf duy nhất tại Hà Tĩnh. Xuân Thành Tourist and Golf Resort đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt thể theo Quyết Định số 404/ QD-UBND ngày mùng 4 tháng 2 năm 2008, với diện tích sử dụng đất là 110 ha. Thủ Tướng Chính Phủ đã chấp nhận phê duyệt dự án theo Quyết định số 1946/ QD-TT ngày 26 tháng 11 năm 2009. Dự án chính thức khởi công vào ngày 19 tháng 5 năm 2012, với chủ đầu tư là Công ty Cổ Phần Hồng Lam Xuân Thành.

18-Hole Golf
Course

Across More
Than 112 ha

Unique
and Beautiful

Founded In
2008

Khuyến mại

XUAN THANH GOLF & RESORT