CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÔNG TRƯỜNG HOA TIÊN PARADISE THÁNG 10.2019