CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÔNG TRƯỜNG HOA TIÊN PARADISE THÁNG 12.2019