CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÔNG TRƯỜNG HOA TIÊN THÁNG 6.2020