Hoa Tiên Paradise góp phần vào sự phát triển chung của Kinh Tế - Xã Hội - Du Lịch của Hà Tĩnh nói chung và Huyện Nghi Xuân nói riêng