MẶT BẰNG SHOPHOUSE HOA TIÊN PARADISE

Pic 1 : Mặt bằng điển hình Shop House Hoa Tiên Paradise

Pic 2: Phối cảnh Shop House Hoa Tiên Paradise

Pic 3 : Phối cảnh Shop house Hoa Tiên Paradise ngày

 

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0986 023 038

Website: http://hoatienparadise.vn/