Phóng sự Vabis Group - 28 năm một chặng đường trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh