TIẾN ĐỘ CÔNG TRƯỜNG HOA TIÊN PARADISE - CẬP NHẬT THÁNG 9.2019